Skip to main content

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie

 • Grupa wsparcia dla dorosłych osób doświadczających przemocy domowej i będących jej świadkami

  Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie rozpoczęło rekrutację do Grupy wsparcia dla dorosłych osób doświadczających przemocy domowej i będących jej świadkami. Planowane spotkania rozpoczną się w maju i będą odbywać się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych 15.30 – 17.30. Grupa ma na celu pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz będących jej świadkami w przywróceniu równowagi psychicznej i nabycia umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, od poniedziałku do piątku.

 • Ośrodek nieczynny w dniu 29.03.2024r.

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie z dnia 05.01.2024 r., dzień 29 marca 2024 r. (piątek) jest dla pracowników Ośrodka dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. (sobota) – Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie).

 • Dodatek osłonowy

  Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie od poniedziałku do piątku godzinach od 7.30. do 15.30.

  Termin składania wniosków mija 30.04.2024 r.

 • Opieka wytchnieniowa

  Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłoszenie poprzez kontakt osobisty z pracownikami OPS w Niedźwiadzie bądź telefoniczny pod nr tel. 81 851 22 20 do dnia 18 marca 2024 r. 

 • Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

  Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Skip to content