...

Wnioski o dodatek osłonowy, przyjmowane są do 31 października 2022 r., można je składać:

- drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
- tradycyjnie (papierowo): osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada lub pocztą.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w :

• Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada,

• na stronie internetowej OPS w Niedźwiadzie  (www.ops.niedzwiada.pl), tel. 81 85 12220 lub 667 547 174 - plik pdf do pobrania >>>> 

• na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy). 

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy.docx 0.07MB


Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy Wskazówki​_jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_osłonowy.pdf 0.16MB

 Dodatkowe dokumenty:

Informujemy, że dzień 07 stycznia (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2021 r.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 31 grudnia 2021 r. (PIĄTEK) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDŹWIADZIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 1300

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że na terenie Gminy Niedźwiada realizowane jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

       Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

       Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu ulegną kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu, które wyniosą:

- 1.707,20 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

- 1.320,00 zł netto dla osoby w rodzinie.