Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje o  naborze na stanowisku inspektora do spraw funduszu alimentacyjnego.

Wymiar etatu: 1 etat, na czas usprawiedliwionej nieobecności inspektora do spraw funduszu alimentacyjnego.

Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018 r.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Nabór na zastępstwo inspektora do spraw funduszu alimentacyjnego", należy składać do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz. 15.00  w siedzibie  OPS w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada, pokój nr 3 osobiście, listownie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie w zakładce: Ogłoszenia różne.

Kierownik OPS w Niedźwiadzie

Iwona Cholewa         

 

"To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha
w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w Człowieku."

Tradycją lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa myśl – wspólne działanie“, zorganizował spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydarzenie to odbyło się 15 grudnia 2017 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie i stanowiło doskonałą okazję do spotkania się przy wigilijnym stole, przełamania opłatkiem i pochylenia nad żłóbkiem – symbolem rodzącej się nadziei.

Na spotkanie przybyło około 40 osób samotnych, starszych i podopiecznych Ośrodka a także zaproszeni goście, między innymi: miejscowy proboszcz ks. kan. Dariusz Kobiałka, Wójt Janusz Marzęda, radni, członkowie Stowarzyszenia oraz sponsorzy.

Świąteczną atmosferę podkreślały tradycyjne potrawy wigilijne, nie zabrakło również wspólnej modlitwy, tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, kolędowania oraz upominków. Uroczystość uświetniła inscenizacja "Jasełek" przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie oraz koncert kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Kalina“ z Niedźwiady.

Wydarzenie zostało w całości sfinansowane ze środków pozyskanych od sponsorów: Stellarium Sp. z o.o., Pani Ewy Giza właścicielki Ośrodka Rozwoju Osobistego, Pana Mirosława Topyły właściciela PPHU MAT sp. j., Pana Edwarda Filipa właściciela Zakładu Obsługi Biur "Tech“.

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy, mieszkańców Gminy Niedźwiada. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych i w podeszłym wieku oraz innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten trudny okres.

Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale i życia tych osób. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, tel. 81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (dostępny całodobowo).

Dane o adresach najbliższych placówek noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz  na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie .

Licząc na współpracę, jestem przekonana, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, iż od 19 do 21 września 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Skład paczki na osobę:

  1. ryż biały – 4 szt.

  2. kasza gryczana – 4 szt.

  3. fasola biała – 9 szt.

  4. buraczki wiórki – 3 szt.

  5. szynka wieprzowa – 7 szt.

  6. pasztet wieprzowy – 4 szt.

  7. olej rzepakowy – 4 szt.

„Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

„Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”