Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, iż od 19 do 21 września 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Skład paczki na osobę:

 1. ryż biały – 4 szt.

 2. kasza gryczana – 4 szt.

 3. fasola biała – 9 szt.

 4. buraczki wiórki – 3 szt.

 5. szynka wieprzowa – 7 szt.

 6. pasztet wieprzowy – 4 szt.

 7. olej rzepakowy – 4 szt.

„Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

„Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Ostatnie wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ z bieżącego okresu będą realizowane we wrześniu 2017 r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od października 2017 r. należy złożyć kolejny wniosek. Przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów składa się ze względu na miejsce zamieszkania.

Jednocześnie przypominamy świadczeniobiorców o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń (np. zmiana pracodawcy lub formy zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana liczby osób w rodzinie).

Informujemy, że od 3 lipca 2017r. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł (200 % wynosi  1268 zł)
 • dla osoby w rodzinie 514 zł  (200% wynosi 1028 zł)

Planowany skład zestawu artykułów spożywczych do wydania w okresie sierpień 2017 r. - czerwiec 2018 r.: makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż, kasza gryczana, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraki, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier, olej.

Działania w zakresie włączenia społecznego:

 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty dietetyczne,
 • warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie przypomina, że 30 września skończy się pierwszy okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie 500+ od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.