...

 

Wakacyjne korepetycje dla Ukraińców - czyli inicjatywa stwarzająca okazję do korzystania z bezpłatnych, korepetycji on-line między innymi języka polskiego w czasie letniej przerwy od zajęć szkolnych.

 

Akcja opiera się na bezpłatnym udostępnieniu serwisu do korepetycji on-line Tutors.live osobom chcącym udzielać pro bono korepetycji. Platforma pozwala na udzielanie korepetycji indywidualnych oraz grupowych. Mogą to być korepetycje z języka polskiego i innych przedmiotów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy. 

 

Osoby, które będą chciały z takiej pomocy skorzystać, nie zapłacą ani złotówki. Wystarczy, że się zarejestrują i zarezerwują bezpłatną lekcję w dogodnym terminie.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem korepetycji pro bono do rejestracji jako korepetytorzy w Tutors.live i do zamieszczania ogłoszeń wraz z terminarzem takich lekcji.

 

Wszystkie szczegóły akcji dostępne są na stronie:
https://tutors.live/pl/wakacyjne-korepetycje-dla-ukrainy

 

Ukraińska wersja serwisu Tutors.live jest  aktualnie w przygotowaniu. Do czasu jej premiery w celu przetłumaczenia platformy na język ukraiński można skorzystać np. z translatora Google.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w łącznej wysokości 11 488,00 zł (MODUŁ II) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz po podpisaniu stosownej umowy z Wykonawcą będzie realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Do kogo program jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Niedźwiada oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem Moduł II zakładający poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastowa reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie pod numerami telefonów:

  • 81 85 122 20
  • 667 547 174

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

pcprPodziel się miłością

i stwórz dom dla dzieci

potrzebujących miłości 

Zostań Rodzicem Zastępczym.

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Funkcje rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne, nie pozostające w związku małżeńskim jeżeli spełniają określone warunki. Zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie powołanie i siłę aby stworzyć bezpieczny i ciepły dom dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym, do kontaktu.
Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego, warunków koniecznych do bycia rodziną zastępczą oraz procedur opiniowania uzyskać można w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, 21-104 Niedźwiada /tel. 81 85 122 20/ i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64 Lubartów, /tel. 81 854 33 29, 81 854 21 28/, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

 

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski legalnie od dnia 24 lutego 2022 r. i są wpisani do rejestru PESEL mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu, w wysokości 40 zł dziennie na osobę, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Wnioski o przyznanie w/w świadczeń można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 8512220 lub 667547174.

Pliki do pobrania: