W dniu 23 października 2020 r. został ogłoszony Program ,, Wspieraj Seniora ’’ 2020. Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które w związku ze stanem epidemii podejmą decyzję o pozostaniu w domu, a potrzebują pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów.

Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod specjalnie im dedykowanej infolinii: tj. 22 505 11 11 i informować o swoich potrzebach w zakresie zakupu podstawowych art. żywnościowych, środków higieny osobistej, leków. Usługa ta będzie wykonywana nieodpłatnie. Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zwraca się z prośbą do osób, które poprzez swoją empatię i czas mogłyby stać się wolontariuszami w realizacji ww. działań. Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla naszych Seniorów proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81 851 22 20 lub o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://wspierajseniora.pl/