W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii obsługa Interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie  odbywa się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uwzględniających uwarunkowania sanitarno-epidemiczne (wydzielone stanowiska do obsługi Interesantów), obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne związane z pandemią COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do zdalnej formy komunikacji. Z trybu obsługi bezpośredniej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie powinny korzystać osoby nieposiadające możliwości załatwienia sprawy elektronicznie lub w sprawach, w których obecność jest konieczna. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami nr telefonu 81 851 22 20

Apelujemy do wszystkich Mieszkańców gminy o odpowiedzialność w postępowaniu pod względem zachowywania zasad sanitarnych i środków ostrożności zalecanych przez służby sanitarne i Ministerstwo Zdrowia. Proszę o zachowanie spokoju, cierpliwość i wzajemną pomoc.