Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że mieszkańcy Gminy Niedźwiada mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup węgla po preferencyjnych cenach. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.
Wniosek może złożyć osoba fizyczna:
• mieszkająca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Niedźwiada,
• wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego i nie dokonywał dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tona.

Wniosek do pobrania >>>>>