W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkami temperatur, które niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób, zwracamy się do mieszkańców Gminy Niedźwiada z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób potrzebujących pomocy. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w sposób szczególny dotykają bezdomnych, osoby samotne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, niezaradne życiowo oraz zamieszkujące w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. 

Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

            Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

            Liczymy, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców naszej gminy, pomoc międzysąsiedzka oraz współpraca służb, podejmowanie działań profilaktycznych jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Nie pozostańmy obojętni!

Jeżeli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do:

 

  1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada - Kolonia 42 A, tel. 81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada - Kolonia 43, tel. 81 851 20 04,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (dostępny całodobowo).

 

            Dane o adresach najbliższych placówek noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/ w zakładce Rejestry, Ewidencje, Archiwa.

           

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

                          

                              Kierownik                                                                                 Wójt

       Ośrodka Pomocy Społecznej w  Niedźwiadzie                                    Gminy Niedźwiada

                                     (-)                                                                                      (-)

                           Iwona Cholewa                                                                 Marek Kubik